Tack för en intressant och givande konferens i Norrköping 2008!

Presentationerna från konferensen kan du hitta här.Konferensen ordnades med stöd från Energimyndigheten och Svensk Vindkraftsförening