Program

Winterwind 2008 är en möjlighet att utbyta erfarenheter med andra som arbetar inom området för vindkraft i låga temperaturer och med nedisningsproblematik.
Programmet kommer att samla representanter från hela världen för att diskutera frågor kring teknisk utveckling, ekonomiska förutsättningar, aktuell forskning, regelverk, modellering, potential och säkerhet. På plats finns investerare, projekteringsföretag, tillverkningsindustri, myndigheter och intresseorganisationer för att knyta kontakter och byta erfarenheter.