Länkar


Mer om vindkraft i kallt klimat - Boreas VII
Föreliggande rapport innehåller referat från föredrag som hölls under BOREAS VII; en konferens kring nedisning och dess inverkan på vindenergiproduktion m.m. Rapporten har utarbetats av Göran Ronsten, vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) inom ramen för Elforsks vindkraftprogram.
Klicka här för att ladda ner rapporten.

Ladda ner presentationerna från Vintervind 2008.

IWAIS - The 13th International Workshop on Atmospheric Icing of Structures.