Bil

Så här kör du om du kommer från:

Linköping på E4:an:
Tag av Norrköping Södra. Tag sedan höger mot Klockartorpet, Mässoråde, Ishall. Följ därefter vägvisning till Folkets Park.

Stockholm:
Tag av Norrköping Södra Tag sedan höger mot Klockartorpet, Mässområde, Ishall. Följ därefter vägvisning till Folkets Park.

Kalmar E22:
Tag av mot sjukhuset, kör hela Söderleden till rondellen/ Linköpingsvägen. Fortsätt mot Linköping c.a 300 meter. Tag sedan höger mot Klockartorpet, Mässområde, Ishall. Följ därefter vägvisning till Folkets Park.